Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Przewodnicząca - Zofia Rudecka (kl. VII)

Zastępca przew. - Mateusz Ofiara (kl.IV)

Skarbnik -  Milena Rudecka (kl.V)