Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodnicząca - Milena Rudecka (kl. VI)

Zastępca przew. - Adam Kalbarczyk (kl.VI)

Skarbnicy -  Maja Dawidowska (kl. V) i Piotr Górecki (kl. V)


Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w imię dobra innych, dobra społecznego.
Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie w wyniku tajnego głosowania.
 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,,
 • organizowanie dyskotek szkolnych,
 • organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,
 • zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły,
 • prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem komputera oraz tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
 • organizowanie dnia praw i obowiązków ucznia,
 • monitorowanie znajomości praw i obowiązków ucznia,
 • reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę


CELE OGÓLNE

 

 • Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły.
 • Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Osobiste angażowanie się w zwalczanie zła.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli na terenie szkoły, wsi, miasta, kraju.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

 

ZADANIA DO REALIZACJI

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym

Dzień Chłopaka w naszej szkole

Dzień Edukacji Narodowej

Mam prawo i znam swoje obowiązki

Andrzejki

Udział w akcjach charytatywnych

Udział w akcjach ekologicznych

Choinka szkolna

Walentynki

Dzień Kobiet

Pierwszy dzień wiosny

Dzień samorządności

Dzień Dziecka

Pożegnanie klasy VII