Historia Szkoły

EDUKACJA W BIERWCACH


Początek XX wieku

       Z zachowanych wspomnień Pani Julianny Kaczmarskiej wiemy, że dzieci wiejskie uczyły się we dworze Przyłęckich już na początku XX w. Edukacja odbywała się tylko przez okres zimy, w pozostałe miesiące dzieci pomagały rodzicom w pracach polowych.

Okres międzywojenny – 1934 - 1939

       Według relacji mieszkańców wsi, (między innymi Pani Marianny Krupy, rocznik 1929) w Bierwcach przed wojną istniała 4 – klasowa szkoła, która  mieściła się w prywatnym mieszkaniu Pana Józefa Grabowskiego. Z relacji Pana Tadeusza Majchrzaka oraz zachowanych dokumentów (Świadectwo szkolne, zdjęcia przekazane do szkoły przez P. Majchrzaka) poznaliśmy nazwiska nauczycielki Heleny Juzwówny i kierownika szkoły pana Thira.

Okres II wojny światowej – 1939 - 1945

       Nauczanie dzieci odbywało się w domu rodziny Bednarskich. Mieszkańcy Bierwiec wspominają nauczycielki z tego okresu: Franciszkę Brejtkop i panią Szlachczyńską.

Okres po II wojnie światowej

1946 -1954 – Julian Lenartowicz

       Nauka w szkole w Bierwcach rozpoczęła się 1 września 1946 roku, a pierwszymi nauczycielami  byli  Pan Julian Lenartowicz, Pani Stanisława Konieczna i Pan Wojakowski. Zajęcia zorganizowano w dworze Przyłęckich.

1954 - 1974 – Franciszek Sitko

       Pan Sitko obowiązki kierownika szkoły objął 1 września 1954r. i od tego momentu spisywał kronikę, która jest świadectwem tamtych lat. Informacje o każdym roku szkolnym zawierają dane o nauczycielach pracujących w poszczególnych latach, uczniach, przeprowadzonych remontach, zakupionych pomocach dydaktycznych. W roku szkolnym 1959/60 rozpoczęła działalność Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Od 1954 roku prowadzone były prace remontowe – najpierw dachu i okien, a w 1956r. rozpoczęto remont kapitalny budynku.

       W 1967r. budynek szkolny został otynkowany i dobudowano do niego 2 ganki, wtedy również pojawiły się płytki PCV i gumolit na podłogach. Te elementy wyglądu naszej starej szkoły pamiętamy, bo funkcjonowały aż do końca, do rozbiórki budynku latem 2010r.

       W ostatnim wpisie Pana Sitki z roku 1968 znajdujemy takie słowa: „ w szkole brak jest pracowni fizyko-chemicznej i przyrodniczej. W tych trudnych warunkach uczy się jeszcze 2 klasy SPR. Zachodzi konieczność rozbudowy szkoły”.

1974 - 1981 - Stanisława Zegarek

       Okres reformy oświaty zwanej reformą dziesięciolatek. Powstają szkoły zbiorcze i mniejsze 4 – klasowe. W tym okresie szkoła stała się IV klasową placówką filialną PSP w Wierzchowinach.

1981 Zdzisław Sowiński

       Był dyrektorem szkoły przez niespełna rok. Ze względu na stan zdrowia odszedł na urlop, a potem na emeryturę.

1981 – 1987 - Marian Białkowski

       Dzięki staraniom dyrektora Białkowskiego oraz zaangażowaniu Komitetu Rodzicielskiego szkoła w Bierwcach znów stała się samodzielną 8 – klasową placówką.

1987 – 1990 - Zofia Piwowarska

       Po przejściu na emeryturę dyrektora Białkowskiego w 1987r. placówkę objęła Pani Zofia Piwowarska, nauczycielka języka polskiego. Funkcję dyrektora placówki pełniła do 1990r.

1990-1991 - Genowefa Wójcik

       Dyrektorem szkoły została Pani Genowefa Wójcik, która tę funkcję sprawowała przez rok.

1991 - 1999 - Halina Pluta

       Następnie – w wyniku konkursu przeprowadzonego w Kuratorium Oświaty w Radomiu - dyrektorem szkoły została Pani Halina Pluta. W tym okresie placówka zmienia się diametralnie - dzięki zmysłowi artystycznemu Pani Haliny Pluty – szkoła stała się kolorowa, przyjazna, pełna życia.

1999 - 2014 – Joanna Mazur

       1 września 1999r.  – również w wyniku konkursu - stanowisko dyrektora placówki powierzono Pani Joannie Mazur. Funkcję tę sprawuje do dziś. W czasie I kadencji Pani Joanny Mazur przeprowadzony został konieczny remont sali gimnastycznej, kilku sal lekcyjnych i zbudowano łazienki wewnątrz budynku.  Został też ogrodzony plac szkolny i urządzone zostało „Muzeum pod strzechą”. Kolejne lata pracy pani dyrektor, to stała troska o poprawę warunków nauki i pracy. Dzięki zaangażowaniu władz gminy – Pana Wójta Wojciecha Walczaka oraz radnej wsi Bierwce Pani Ewy Ofiary podjęto decyzję o budowie nowej szkoły.

Budowa rozpoczęła się we wrześniu 2010r.

W czerwcu 2011 r. podworski budynek, w którym mieściła się szkoła został rozebrany.

 10 października 2011r. rozpoczęły się zajęcia w nowej, wspaniałej szkole.

 

 1 września 2014 r. funkcję dyrektora szkoły objęła pani Elżbieta Łoboda.

 

 

Nauczyciele szkoły w Bierwcach od 1946r.

(spis odtwarzany z pamięci pracowników może być niekompletny)

 

 1. Julian Lenartowicz
 2.  (...)  Wojakowski
 3. Stanisława Konieczna
 4. Franciszek Sitko
 5. Henryka Sitko
 6. Janina Hupałowska 
 7. Jan Petryka
 8. Irena Dąbrowska
 9. Aniela Pawłowska
 10. Maria Kowaleczko
 11. Jadwiga Fereniec ?
 12. Wanda Wójcik
 13. Jan Szczawiński
 14. Karolina Lipa (Kundys)
 15. Barbara Sadowska
 16. Anna Markiewicz
 17. Teresa Rutka 
 18. Maria Nosek
 19. Aleksandra Soja (Wójcik)
 20. Adam Wieczorek
 21. Elżbieta Sołtysiak (Wieczorek)
 22. Stanisława Bernat (Ciężkowska)
 23. Janina Utkowska
 24. Irena Bąk
 25. Genowefa Król
 26. Janina Kupis
 27. Jolanta Binkiewicz
 28. Bożena Kosik
 29. Zofia Świeżewska
 30. Zbigniew Wołoszynowski
 31. Stanisław Pawlonka
 32. Teresa Opoka
 33. Stanisława Zegarek
 34. Katarzyna Lorenc
 35. Larysa Sowińska
 36. Wanda Sowińska
 37. Zdzisław Sowiński
 38. Barbara Kubczyńska
 39. Zofia Piwowarska
 40. Genowefa Wyderska
 41. Genowefa Wójcik
 42. Halina Krupa
 43. Joanna Mazur
 44. Małgorzata Jemiołek
 45. Bożena Zbrożyna
 46. Monika Marszałkiewicz
 47. Alina Cielniak
 48. Wiesława Pawłowska
 49. Natalia Rowińska
 50. Halina Pluta
 51. Anna Mróz
 52. Agnieszka Bujała
 53. Izabela Rojek
 54. Agnieszka Taborek
 55. Henryk Krzak
 56. Celina Wąsik (Grzyb)
 57. Beata Sułek (Komorowska)
 58. Bożena Paluch
 59. Marta Marcinkiewicz
 60. Bożena Krupa
 61. Małgorzata Zegarek
 62. Renata Żarłok
 63. Marzena Trzebieniak
 64. Roman Wójcik
 65. Andrzej Sławiński
 66. Ewa Markiewicz
 67. Agnieszka Skórnicka
 68. Krystyna Kęsy
 69. Katarzyna Grabowska
 70. Anna Kozłoska
 71. Diana Klocek (Gregorczyk)
 72. Anna Wilczyńska
 73. Artur Sułek
 74. Malwina Ofiara

Pracownicy szkoły:

        Przez ponad 30 lat pracowała w szkole jako woźna Pani Julianna Kaczmarska. Była ona wspaniałym gawędziarzem i źródłem wiedzy o historii wsi i szkoły. Nawet kiedy już była na emeryturze często odwiedzali  ją  uczniowie aby opowiadała im o dawnym życiu mieszkańców Bierwiec.

       Również od ponad 30 lat pracuje w naszej szkole Pani Teresa Krupa – osoba o niezwykłej energii i poświęceniu dla szkoły.

       Z pewnością praca w naszej starej szkole, z piecami, krzywymi podłogami, dziurawymi oknami przysporzyła obu Paniom wielu trudów, ale obie dały się poznać jako osoby, które dobro dzieci i szkoły stawiały na pierwszym planie.

       W nowej szkole nad porządkiem i sprawnym funkcjonowaniem budynku czuwa ekipa: Panie Elżbieta Walczak i Beata Wziątek oraz Pan Grzegorz Wziątek.

       Pracownik administracji  pani Joanna Nowak  czuwa nad usprawnianiem funkcjonowania naszej placówki.

Historia szkoły