Historia Szkoły

EDUKACJA W BIERWCACH

 

Początek XX wieku

Z zachowanych wspomnień Pani Julianny Kaczmarskiej wiemy, że dzieci wiejskie uczyły się we dworze Przyłęckich już na początku XX w. Edukacja odbywała się tylko przez okres zimy, w pozostałe miesiące dzieci pomagały rodzicom w pracach polowych.

Okres międzywojenny – 1934 - 1939

Według relacji mieszkańców wsi (między innymi Pani Marianny Krupy rocznik 1929)
w Bierwcach przed wojną istniała 4 – klasowa szkoła, która  mieściła się w prywatnym mieszkaniu Pana Józefa Grabowskiego. Z kolei z relacji Pana Tadeusza Majchrzaka oraz zachowanych dokumentów (świadectwo szkolne, zdjęcia przekazane do szkoły przez Pana Majchrzaka) poznaliśmy nazwiska nauczycielki Heleny Juzwówny i kierownika szkoły Pana Thira.

Okres II wojny światowej – 1939 - 1945

Nauczanie dzieci odbywało się w domu rodziny Bednarskich. Mieszkańcy Bierwiec wspominają nauczycielki z tego okresu, Panią Franciszkę Brejtkop i Panią Szlachczyńską.

Okres po II wojnie światowej

1946 -1954 – kierownikiem szkoły był Pan Julian Lenartowicz

Nauka w szkole w Bierwcach rozpoczęła się 1 września 1946 roku, a pierwszymi nauczycielami  po wojnie byli  Pan Julian Lenartowicz, Pani Stanisława Konieczna i Pan Wojakowski. Zajęcia zorganizowano w dworze Przyłęckich.

1954 - 1974 – kierownikiem szkoły był Pan Franciszek Sitko

1 września 1954r. obowiązki kierownika szkoły objął Pan Franciszek Sitko. Od tego momentu spisywał kronikę, która jest świadectwem tamtych lat. Informacje o każdym roku szkolnym zawierają dane o nauczycielach pracujących w poszczególnych latach, uczniach, przeprowadzonych remontach, zakupionych pomocach dydaktycznych. W roku szkolnym 1959/1960 rozpoczęła działalność Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Od 1954 roku prowadzone były prace remontowe – najpierw dachu i okien, a w roku 1956 rozpoczęto kapitalny remont budynku.

W 1967 roku budynek szkolny został otynkowany i dobudowano do niego 2 ganki, wtedy również pojawiły się płytki PCV i gumolit na podłogach. Te elementy wyglądu naszej starej szkoły pamiętamy, bo funkcjonowały aż do końca, do rozbiórki budynku latem 2010 roku.

W ostatnim wpisie Pana Franciszka Sitki z roku 1968 znajdujemy takie słowa: „ w szkole brak jest pracowni fizyko-chemicznej i przyrodniczej. W tych trudnych warunkach uczy się jeszcze 2 klasy SPR. Zachodzi konieczność rozbudowy szkoły”.

1974 - 1981 kierowniczką szkoły była Pani Stanisława Zegarek

 Na lata te przypada okres reformy oświaty zwanej reformą dziesięciolatek. Powstają szkoły zbiorcze i mniejsze 4 – klasowe. W tym okresie szkoła stała się IV - klasową placówką filialną Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzchowinach.

1981 – dyrektorem szkoły był Pan Zdzisław Sowiński

Pan Zdzisław Sowiński był dyrektorem szkoły przez niespełna rok. Ze względu na stan zdrowia odszedł na urlop, a następnie na emeryturę.

1981 – 1987 - dyrektorem szkoły był Pan Marian Białkowski

Dzięki staraniom Pana dyrektora Białkowskiego oraz zaangażowaniu Komitetu Rodzicielskiego szkoła w Bierwcach znów stała się samodzielną 8 – klasową placówką.

1987 – 1990 – dyrektorem szkoły była Pani Zofia Piwowarska

Po przejściu na emeryturę dyrektora Białkowskiego w 1987 roku placówkę objęła Pani Zofia Piwowarska, nauczycielka języka polskiego. Funkcję dyrektora szkoły pełniła do 1990 roku.

1990-1991 - dyrektorem szkoły była Pani Genowefa Wójcik

Pani Genowefa Wójcik funkcję dyrektora szkoły sprawowała przez rok.

1991 - 1999 - dyrektorem szkoły była Pani Halina Pluta

W wyniku konkursu przeprowadzonego w Kuratorium Oświaty w Radomiu dyrektorem szkoły została Pani Halina Pluta. W tym okresie placówka zmienia się diametralnie. Dzięki zmysłowi artystycznemu nowej Pani dyrektor szkoła stała się kolorowa, przyjazna i pełna życia.

1999 - 2014 – dyrektorem szkoły była Pani Joanna Mazur

 1 września 1999 roku, również w wyniku konkursu, stanowisko dyrektora placówki powierzono Pani Joannie Mazur. W czasie I kadencji przeprowadzony został konieczny remont sali gimnastycznej, kilku sal lekcyjnych, wybudowano również łazienki wewnątrz budynku.  Został też ogrodzony plac szkolny i urządzone zostało „Muzeum pod strzechą”. Kolejne lata pracy Pani dyrektor to stała troska o poprawę warunków nauki i pracy. Dzięki zaangażowaniu władz gminy – Pana Wójta Wojciecha Walczaka oraz radnej wsi Bierwce Pani Ewy Ofiary podjęto decyzję o budowie nowej szkoły.

Budowa rozpoczęła się we wrześniu 2010 roku.

W czerwcu 2011 roku podworski budynek, w którym mieściła się szkoła, został rozebrany.

10 października 2011r. rozpoczęły się zajęcia w nowej, wspaniałej szkole.

 

2014 - dyrektorem szkoły została Pani Elżbieta Łoboda

1 września 2014 roku w wyniku konkursu funkcję dyrektora szkoły objęła Pani Elżbieta Łoboda. Od tego momentu Pani Dyrektor rozpoczęła starania o to, by Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach zyskała patrona. Dlatego wkrótce po objęciu stanowiska cała społeczność szkolna wzięła udział w wyborach mających na celu wyłonienie najwłaściwszego. W ostatecznej rozgrywce Henryk Sienkiewicz zdobył 106 głosów. Od tej pory Pani Dyrektor zadbała, by powołany zespół do spraw nadania imienia szkole opracował  plan  działań, dzięki któremu uczniowie poznali sylwetkę, twórczość i działalność patriotyczną Henryka Sienkiewicza.

Dzięki staraniom Pani Dyrektor Elżbiety Łobody 24 września 2015 roku przeżyliśmy uroczystość nadania naszej placówce imienia Henryka Sienkiewicza i prawa do posiadania sztandaru.

Od początku kadencji Pani Dyrektor dba o to, by wychowankowie szkoły uczyli się w jak najlepszych warunkach i by mogli korzystać z szerokiej oferty dydaktyczno-wychowawczej.
Z tego powodu w naszej szkole kładzie się obecnie duży nacisk na realizację projektów, dzięki którym szkoła nie tylko pozyskuje środki finansowe, ale przede wszystkim stwarza jeszcze lepsze warunki do kształcenia i rozwijania zainteresowań uczniów.

 

Nauczyciele szkoły w Bierwcach od 1946r.

(spis alfabetyczny odtwarzany z pamięci pracowników może być niekompletny)

 1. Bąk Irena
 2. Bernat (Ciężkowska) Stanisława
 3. Białkowski Marian
 4. Binkiewicz Jolanta
 5. Bujała Agnieszka
 6. Chudzik Katarzyna
 7. Cielniak Alina
 8. Dąbrowska Irena
 9. Hupałowska  Janina
 10. Fereniec Jadwiga (niepotwierdzone informacje)
 11. Filipiak Kinga          
 12. Górska Ewelina
 13. Grabowska Katarzyna
 14. Jemiołek Małgorzata
 15. Kęsy Krystyna
 16. Klocek (Gregorczyk) Diana
 17. Konieczna Stanisława
 18. Kosik Bożena
 19. Kowaleczko Maria
 20. Kozłoska Anna
 21. Król Genowefa
 22. Krupa Bożena
 23. Krupa Halina
 24. Krzak Henryk
 25. Kubczyńska Barbara
 26. Kupis Janina
 27. Lenartowicz Julian
 28. Lipa (Kundys) Karolina
 29. Lorenc Katarzyna
 30. Łoboda Elżbieta      
 31. Machnio Milena
 32. Marcinkiewicz Marta
 33. Markiewicz Anna
 34. Markiewicz Ewa
 35. Marszałkiewicz Monika
 36. Mazur Joanna
 37. Mróz Anna
 38. Nosek Maria
 39. OfiaraMalwina
 40. Opoka Teresa
 41. Paluch Bożena
 42. Pawlonka Stanisław
 43. Pawłowska Aniela
 44. Pawłowska Wiesława
 45. Petryka Jan
 46. Piasek Ewa
 47. Piwowarska Zofia
 48. Pluta Halina
 49. Rojek Izabela
 50. Rowińska Natalia
 51. Rutka Teresa
 52. Sadowska Barbara
 53. Sawościuk Agnieszka
 54. Sitek Joanna
 55. Sitko Franciszek
 56. Sitko Henryka
 57. Skórnicka Agnieszka
 58. Skwirowska Monika
 59. Sławiński Andrzej
 60. Soja (Wójcik) Aleksandra
 61. Sołtysiak (Wieczorek) Elżbieta
 62. Sowińska Larysa
 63. Sowińska Wanda
 64. Sowiński Zdzisław
 65. Stefańska Katarzyna
 66. Sułek Artur
 67. Sułek (Komorowska)Beata
 68. Szczawiński Jan
 69. Świeżewska Zofia
 70. Taborek Agnieszka
 71. Trzebieniak Marzena
 72. Utkowska Janina
 73. Wąsik (Grzyb)Celina
 74. Wieczorek Adam
 75. Wilczyńska Anna
 76. Wojakowski (imię nieznane)
 77. Wołoszynowski Zbigniew
 78. Wójcik Genowefa
 79. Wójcik Magdalena
 80. Wójcik Roman
 81. Wójcik Wanda
 82. Wyderska Genowefa
 83. Zbrożyna Bożena
 84. Zegarek Małgorzata
 85. Zegarek Stanisława
 86. Żarłok Renata

 

Pracownicy szkoły:

        Przez ponad 30 lat pracowała w szkole jako woźna Pani Julianna Kaczmarska. Była ona wspaniałym gawędziarzem i źródłem wiedzy o historii wsi i szkoły. Nawet kiedy już była
emeryturze często odwiedzali  ją  uczniowie, aby opowiadała im o dawnym życiu mieszkańców Bierwiec.

            Również ponad 30 lat pracowała w naszej szkole Pani Teresa Krupa – osoba
o niezwykłej energii i poświęceniu dla szkoły.

            Z pewnością praca w naszej starej szkole, z piecami, krzywymi podłogami, dziurawymi oknami przysporzyła obu Paniom wielu trudów, ale obie dały się poznać jako osoby, które dobro dzieci i szkoły stawiały na pierwszym planie.

            W nowej szkole nad porządkiem i sprawnym funkcjonowaniem budynku czuwa ekipa: Panie Elżbieta Walczak i Beata Wziątek oraz Pan Grzegorz Wziątek.

            Pracownik administracji  jest Pani Joanna Nowak, która czuwa nad usprawnianiem funkcjonowania naszej placówki.

 

Historia szkoły