Biblioteka

Biblioteka jest integralną częścią naszej szkoły. Stanowi centrum kulturalne i informacyjne dla uczniów i wszystkich pracowników. Swój obecny kształt zawdzięcza pracy nauczycieli bibliotekarzy. Należy podkreślić tu zwłaszcza długoletnią pracę bibliotekarki – pani Bożeny Zbrożyny. Był to okres,  gdy biblioteka mieściła się w sali lekcyjnej, a następnie trzykrotnie organizowane było od podstaw pomieszczenie biblioteczne, gdyż tyle razy biblioteka zmieniała lokum w starej, ciasnej szkole. Swoje doświadczenia z pracy bibliotekarskiej przekazała młodszym koleżankom: Bożenie Krupie i Annie Kozłoskiej pracującej, już w nowym budynku szkoły. To pani Anna Kozłoska, przy wsparciu dyrekcji szkoły pani Joanny Mazur organizowała i urządzała nowe pomieszczenia biblioteczne. Obecnie w bibliotece pracuje także pani Joanna Sitek.

 Księgozbiór biblioteczny był systematycznie uzupełniany poprzez zakupy i dary. Kilkakrotnie przyjmowane były dary z likwidowanych bibliotek, co wymagało wielkiego nakładu pracy bibliotekarza. (Biblioteka Gromadzka w Bierwcach, Biblioteka Szkolna z PSP Jankowice, Biblioteka ZSZ w Radomiu). Darczyńcami naszej biblioteki są także nauczyciele, którzy przekazują własne księgozbiory, a także rodzice naszych uczniów i zaproszeni goście.