Biblioteka

Biblioteka jest integralną częścią naszej szkoły.

Stanowi centrum kulturalne i informacyjne dla uczniów  i wszystkich pracowników.

Oprócz książek w formie tradycyjnej znajdują się w niej  też zbiory specjalne np.: skrypty,

rękopisy, albumy, pozycje regionalne.

Głównym celem naszej biblioteki jest promocja i upowszechnianie czytelnictwa poprzez popularyzację literatury oraz udzielanie informacji i pomoc w poszukiwaniu wiedzy.

Dzięki pracy nauczyciela bibliotekarza nasz księgozbiór jest systematycznie uzupełniany

poprzez zakupy i dary.

Z projektu „KSIĄZKI NASZYCH MARZEŃ” mogliśmy uzupełnić księgozbiory literatury dla dzieci i młodzieży. Natomiast dzięki realizacji „PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”  zakupione zostały pozycje z zakresu literatury dziecięcej, nowości wydawniczych i nowej listy lektur szkolnych zgodnych z reformą oświatową.

Darczyńcami naszej biblioteki są firmy z terenu gminy Jedlińsk, nasi nauczyciele i rodzice.

Firmy „ SMACZEK” i  „CZAPLA” otrzymały honorowy tytuł  „PRZYJACIEL  SZKOŁY”