Biblioteka

Biblioteka - (wyraz pochodzi z języka greckiego - biblion – książka, thēkē – zbiornik)

– instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). W innym znaczeniu jest też nazwą samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne.

Nasza biblioteka szkolna  nie tylko gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory, ale jest też fantastycznym miejscem gdzie możesz odpocząć, znaleźć odpowiedzi na ważne pytania, przygotować się do lekcji lub po prostu porozmawiać z kolegami. 

Ważna informacja – nasza biblioteka promuje czytelnictwo na wiele sposobów:

  • organizuje konkursy,
  • akcje czytelnicze,
  • zajęcia biblioteczne,
  • rozmowy indywidualne.

Właśnie zakończył się remont pomieszczenia bibliotecznego, wyposażamy go i upiększamy.

Przyjdź, zobacz, zasmakuj w czytaniu!

Zapraszamy!