Regulamin

Regulamin
Biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać :
• wypożyczając je do domu;
• czytając lub przeglądając je na miejscu (księgozbiór podręczny i czasopisma);
• wypożyczając do pracowni przedmiotowych (zbiory specjalne – kasety wideo i płyty CD, dotyczy tylko nauczycieli).
3. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 2 tygodni. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w określonym czasie, może przedłużyć termin jej zwrotu.
4. Wypożyczone książki i inne materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan książki i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
6. Wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego w ustalonym terminie.
7. W lokalu biblioteki szkolnej czytelników obowiązuje cisza, obuwie na zmianę i brak odzieży wierzchniej.