Muzeum "Pod strzechą"

„Muzeum pod strzechą”

Publiczna Szkoła Podstawowa w  Bierwcach

             Od wielu lat w PSP w Bierwcach prowadzone są liczne działania o charakterze regionalnym. Pierwszym z nich była wdrożenie w 1998r. programu innowacji pedagogicznej z historii regionu zatytułowanej „Jak to ze lnem było”. Zgromadzone w wyniku jej realizacji doświadczenia oraz pamiątki historyczne  stały się zaczątkiem izby regionalnej. Dzięki wieloletnim wysiłkom Pani dyrektor Joanny Mazur oraz nauczycieli szkoły, a szczególnie nauczycielki historii Bożeny Zbrożyny izba ta stale się rozrastała.

26 listopada 2003 roku w PSP w Bierwcach nastąpiło uroczyste otwarcie „Muzeum pod strzechą”,  pierwszego na terenie gminy Jedlińsk (pow. radomski)  muzeum regionalnego zorganizowanego w budynku szkolnym. Od lat gromadzone eksponaty, znalazły swoje właściwe miejsce w jednej z sal lekcyjnych, gdzie powstała „pod strzechą” izba wiejska wyposażona w meble, obrazy, naczynia, sprzęty używane w dawnej wsi. Zgromadzone zostały też liczne narzędzia oraz ciekawa prezentacja radomskiego stroju ludowego. Ważnym elementem naszego „Muzeum pod strzechą” jest stała wystawa pt. „Jak to ze lnem było” ukazująca tradycyjną uprawę i obróbkę włókna lnianego.

Zebranie tak licznych eksponatów możliwe było również dzięki zaangażowaniu środowiska lokalnego. Otrzymaliśmy wiele przedmiotów zalegających strychy i komórki, ale także wiele pamiątek rodzinnych, które znalazły w szkolnym muzeum właściwe miejsce.

Łącznie szkolne muzeum w PSP w Bierwcach posiada ponad 200 eksponatów, obrazujących minione życie naszej wsi. Sala muzealna wykorzystywana jest podczas lekcji historii, lekcji wychowawczych, oraz podczas różnych imprez środowiskowych integrujących wokół idei regionalnych mieszkańców wsi .

Zorganizowaliśmy – między innymi – wieczór ludowy, podczas którego panie prezentowały dzieciom i gościom tradycyjne prace: przędzenie wełny i lnu, darcie pierza, wyrób masła, wypiek chleba, opowiadały o życiu dawnej wsi. Nie zabrakło też tradycyjnych dań regionalnej kuchni i przyśpiewek.

Inną, ciekawą imprezą zorganizowaną w naszej izbie regionalnej było widowisko zatytułowane „Cztery pory roku – w harmonii z naturą”.  Tym razem, to uczniowie – pod kierunkiem nauczycielek Haliny Pluty i Bożeny Zbrożyny- zaprezentowali swój występ.  Poprzez słowo mówione, śpiew, taniec pokazane zostało życie i praca ludności wiejskiej związane z rytmem pór roku i zmianami w przyrodzie.

         W 2011 roku nasza szkoła rozpoczęła nauczanie w nowym budynku. Podczas jego urządzania podjęta została decyzja o wygospodarowaniu miejsca na szkolne „Muzeum pod strzechą”. W jednej z sal urządzone zostały dwie izby wiejskiej chaty - czarna i biała, komora oraz  podwórko ze studnią. Nasze eksponaty umieszczone w pięknej scenerii mogą dobitniej świadczyć o przeszłości i tradycjach Bierwiec, umożliwiając organizację lekcji muzealnych i spotkań folklorystycznych.

Tak więc nadal nasze szkolne muzeum jest miejscem spotkań trzech pokoleń mieszkańców wsi. Jedną z ciekawszych imprez w ostatnim czasie był wieczór ludowy zatytułowany „Opowiedz mi swoją historię”. Starsi mieszkańcy wsi opowiadali „swoje historie” naszym uczniom i zaproszonym gościom. Ta piękna, kameralna impreza z pewnością zostanie długo w pamięci.

         Od 2011r. prowadzona jest też systematyczna ewidencja zgromadzonych pamiątek. Ponadto rozpoczęliśmy też gromadzenie śladów niematerialnych, spisujemy teksty piosenek, wierszyków, rymowanek, opisy zwyczajów i obrzędów.

Jesteśmy dumni z naszego szkolnego „Muzeum pod strzechą”. Prezentowane ekspozycje pozwalają nie tylko organizować ciekawe lekcje historii czy imprezy ludowe, ale i kształtują też pożądane postawy naszych uczniów.

 

Bożena Zbrożyna

Muzeum "Pod strzechą"