Nadanie imienia

       Dzień 24 września 2015 roku – ta data zapisze się w  historii naszej szkoły złotymi zgłoskami. W tym dniu przeżyliśmy uroczystość nadania naszej placówce imienia Henryka Sienkiewicza i prawa do posiadania sztandaru. Ponieważ taka uroczystość zdarza się w historii szkoły tylko raz – nie dziwi, że przygotowywaliśmy się do niej bez mała przez rok. Wykonaliśmy ogromną pracę nie tylko planując samą uroczystość, alei przybliżając uczniom, poprzez rozliczne działania,  postać Naszego Patrona.

       Nad całością prac przygotowawczych czuwał zespół do spraw nadania imienia w składzie:

  • ·      Bożena Zbrożyna – lider zespołu,
  • ·      Anna Wilczyńska
  • ·      Beata Komorowska
  • ·      Celina Grzyb
  • ·      Halina Pluta
  • ·      Artur Sułek
  • ·      we wrześniu 2015 dołączyła do zespołu Monika Skwirowska

       Wiele zadań spoczęło na pani dyrektor Elżbiecie Łobodzie, która podjęła starania o przygotowanie sali na poddaszu szkoły, na której miała odbyć się uroczystość. Działania te zakończyły się sukcesem i mogliśmy przystąpić do planowania samej uroczystości w pięknej oprawie Sali Kameralnej.

       Przygotowania do uroczystości nadania imienia, to również starania o sztandar. To zadanie również realizowała pani dyrektor. Przeprowadziła konsultacje związane z projektem sztandaru, wyborem wykonawcy. Tuż przed uroczystością dotarł do nas – piękny i dostojny – tak jak oczekiwaliśmy. Do pocztu sztandarowego potrzebne były stroje – tym z kolei zajęła się pani radna Ewa Ofiara – od projektu, poprzez zakup materiałów i wykonanie – to jej dzieło. Efekt jest znakomity. Dziękujemy!

       Przed uroczystością cały budynek szkolny został odświętnie udekorowany. Wszystkie tablice dydaktyczne na korytarzu i w salach lekcyjnych otrzymały oprawę poświęconą patronowi. Najciekawsza dekoracja wykonana została  przez panią Malwinę Ofiarę i  przedstawiała scenkę z powieści „W pustyni i w puszczy”. Książkowi bohaterowie, „jak żywi”, witali gości tuż przy wejściu do szkoły,  wprowadzając wchodzących w sienkiewiczowskie klimaty.  Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o zaangażowaniu naszej absolwentki Barbary Bzduchy, która wsparła szkołę w tym dziele – jej zasługą jest druk wszystkich napisów tytułowych na tablicach. Dziękujemy!

       Szczególne podziękowania za udział  w dekoracji szkoły należy przekazać mamom dzieci z klas I – III, autorkom kukiełek do „W pustyni i w puszczy”. Panie te przygotowały też wystawkę kukiełek w formie  scenki z powieści.

       Samą uroczystość zaczęliśmy planować już wiosną 2015r. Scenariusz części artystycznej opracowany został przez Bożenę Zbrożynę, która zaplanowała też scenografię przedstawienia inspirowanego twórczością Henryka Sienkiewicza. Prace przy budowie dekoracji, w tym ogromnego baobabu – to wysiłek wielu osób, ale główny ciężar spadł na barki pana Tomasza Grzyba. Wsparły go w tym panie Edyta Zbrożyna i Halina Pluta. Wiele materiałów do dekoracji uzyskaliśmy dzięki pani Beacie Komorowskiej. Na scenie pojawia się mnóstwo drobnych elementów, bez których nie uzyskalibyśmy efektu autentyczności. W tym wspomogły nas koleżanki –panie Anna Wilczyńska, Bożena Paluch, Małgorzata Jemiołek i Joanna Sitek.  Pozostałe elementy dekoracji profesjonalnie wykonał pan Krzysztof Walczak.

       Przygotowania do inscenizacji, pod czujnym okiem pani reżyser Bożeny Zbrożyny, rozpoczęły się już w sierpniu 2015r. Wszyscy nasi młodzi aktorzy chętnie poświęcali swój, jeszcze wakacyjny czas, na próby do przedstawienia. W przygotowaniach wsparła nas fachową pomocą Kasia Zegarek, absolwentka naszej szkoły, a dziś już i Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Opracowała ona choreografię do sceny z „W pustyni i w puszczy” oraz ćwiczyła z dziećmi afrykański taniec. Wielki ukłon Kasiu! W próbach uczestniczyła, służąc fachową pomocą, nasza nowa polonistka –pani Monika Skwirowska. Na każdej próbie nie zabrakło też pomocy technicznej pana Grzegorza Wziątka, a pomoc ta była ze wszech miar potrzebna.

       Aż nadszedł Ten Wielki Dzień – zaplanowaliśmy go na 24 września w związku z przypadającą 25 września 110 rocznicą przyznania Henrykowi Sienkiewiczowi Nagrody Nobla (25.09.1905r.)

       Święto naszej szkoły rozpoczęła Msza św. sprawowana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Henryka Tomasika w kościele parafialnym w Bierwcach. Podczas uroczystej koncelebry ks. biskup modlił się za całą społeczność i  poświęcił sztandar szkoły. Za organizację mszy świętej odpowiadała nasza katechetka pani Agnieszka Sawościuk.

       Po Mszy św. w uroczystym marszu, przy wtórze werbli  zgromadzeni goście, uczniowie, rodzice przeszli do szkoły. Tu, po  odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Elżbieta Łoboda powitała szacownych gości. Po czym przystąpiliśmy do  najważniejszej części oficjalnych  uroczystości – odczytania aktu nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza i prawa posiadania sztandaru oraz przekazania  uczniom sztandaru szkoły. Następnie miało miejsce  ślubowanie uczniów na sztandar i  odśpiewanie hymnu szkolnego. W hymnie – autorstwa Bożeny Zbrożyny, tekst i Katarzyny Zegarek,  muzyka – znalazły się, między innymi , słowa będące mottem i zadaniem naszej placówki -MIŁOŚĆ OJCZYZNY – HONOR – WIARA ,  to ideały dla nas znów…. Część oficjalną  zakończyło symboliczne wbijanie gwoździ przez fundatorów sztandaru.

       Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną  inspirowaną twórczością naszego patrona.  Na początku – w pięknej scenerii pustyni i puszczy, pod rozłożystym baobabem,  rozgrywa się scenka z powieści „W pustyni w puszczy”. Staś i Nel, Kali i Mea zagubieni w afrykańskich bezdrożach spotykają Lindego, a następnie Wa – himów. Tryumfalny taniec w towarzystwie nieprzyjaznego czarownika Kamby, kończy tę scenkę.  W kolejnej odsłonie przenosimy się do Oblęgorka, gdzie Henryk Sienkiewicz wspomina swoich książkowych bohaterów. Wywoływane postacie – zjawiają się na scenie w króciutkich, najbardziej charakterystycznych i pamiętanych, dialogach, Są to – Danuśka i Zbyszko z „Krzyżaków”, Helena i Skrzetuski z „Ogniem i mieczem”, Kmicic i Oleńka z „Potopu”, Michał i Basia z „Pana Wołodyjowskiego” oraz św. Piotr pytający Chrystusa : quo vadis domine?…… Wszystkim postaciom towarzyszy w tle muzyka i prezentacja multimedialna. Całości dopełniają  przepiękne stroje przygotowane przez rodziców naszych uczniów. To dzięki nim nasi mali aktorzy stali się wiarygodnymi sienkiewiczowskimi  bohaterami. Dziękujemy!

       Uroczystość zakończyło wręczenie przez panią dyrektor Elżbietę Łobodę pamiątkowych statuetek naszym gościom.

       Uroczystość nadania szkole  imienia Henryka Sienkiewicza – już za nami. Przed nami praca wychowawcza oparta na wartościach przekazanych w twórczości  Naszego Patrona, dbanie o popularyzację postaci w środowisku, przygotowywanie Dni Patrona, konkursów mu poświęconych …. et cetera, et cetera … A więc do dzieła!

Opracowanie Bożena Zbrożyna