SKO

       Uczniowie naszej szkoły uczestniczą od 2015 roku w programie edukacyjnym Szkolnych Kas Oszczędności prowadzonym przez PKO Bank Polski.

Opiekunowie SKO:

Beata Komorowska      - klasy I-III

Malgorzata Jemiołek    - klasy IV-VIII

 

       Obecnie 24 uczniów należy do SKO i posiada swoje konto w PKO BP.

       Przedstawiciele radomskiego oddziału PKO BP gościli na zebraniu rodzicielskim w roku szkolnym 2016/2017, promując oszczędzanie wśród dzieci.

       W październiku 2017 roku odbyło się uroczyste pasowanie uczniów na Pierwszoklasistów z udziałem pana Mariusza Narożnika kierownika oddziału 2 w Radomiu PKO BP, który wręczył Pierwszoklasistom upominki.

 

W październiku 2017 roku odbył się:

Konkurs matematyczno-plastyczny zorganizowany z okazji Światowego Dnia Oszczędzania przypadającego na dzień 31 października. „Jak mógłby wyglądać pieniądz 99”

UWAGA: Projektujemy rewers (przód) monety!!!


1. Organizatorami konkursu są: p. Katarzyna Stefańska, p. Małgorzata Jemiołek.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VII.
3. Forma konkursu: praca plastyczna (maksymalny rozmiar A3) wykonana dowolną techniką. Można wykorzystywać gotowe wydrukowane elementy bądź zaprojektować cały pieniądz w komputerze z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
4. Terminy:
- Uczniowie oddają prace do organizatorek do 26 października,
- Komisja w składzie: p. E. Łoboda, p. M. Jemiołek, p. K. Stefańska wyłaniają trzy najlepsze prace,
- Troje zwycięzców otrzymuje dyplomy oraz nagrody w dniu 31 października,
5. Kryteria oceny prac:    

- Pomysłowość,
- Estetyka pracy,

- Wymagany format pracy,

Serdecznie zachęcamy!!!!

I miejsce zajęła Natalia Jurek z klasy III

II miejsce Nikodem Jarosz z klasy IV

III miejsce Natalia Markiewicz z klasy V

Ponadto przyznano także dwa wyróżnienia dla uczniów klasy I:

Filipa Rotuskiego i Pauliny Kwiecień                                                                        

                                                              Opracowała: Małgorzata Jemiołek