Historia szkoły

Początek edukacji XIX/XX w.


 Okres międzywojenny – 1919/1920

    Rok szkolny 1919/1920 – jest pierwszym udokumentowanym rokiem działalności szkoły w Bierwcach. W tym czasie skierowanie do pracy we wsi Bierwce otrzymała pani Jadwiga Jasiuk (po mężu Białek). Po niej pracowały tu panie Genowefa Goetz i Helena Tusch. Niestety nie znamy żadnych szczegółów dotyczących funkcjonowania placówki w tym okresie.


Okres międzywojenny – 1934 – 1939

     W Bierwcach od 1934 roku (lub wcześniej)  istniała 4 – klasowa szkoła, która  mieściła się w prywatnym mieszkaniu pana Józefa Grabowskiego. Z zachowanych wspomnień i dokumentów wiemy, że kierownikiem szkoły był niejaki pan  Thir, a nauczycielką Helena Juzwówna.

Okres wojny –1939 – 1945

     W Bierwcach podczas wojny prowadzona była jakaś forma tajnego nauczania. We wspomnieniach zachowały się nazwiska nauczycielek, pań Brejtkop i Szlachczyńska, które nauczały w domach prywatnych ( np. państwa Bednarskich).

   Okres po II wojnie światowej

Lata 1946 -1954

     Nauka w szkole w Bierwcach rozpoczęła się 1 września 1946 roku, a  pierwszymi nauczycielami  byli  pan Julian Lenartowicz, Pani Stanisława Konieczna i Pan Wojakowski. Zajęcia zorganizowano w dworze Przyłęckich.

Lata 1954 - 1974

    1 września 1954 r. obowiązki kierownika szkoły objął pan Franciszek Sitko i od tego momentu spisywał kronikę, która jest świadectwem tamtych lat. Informacje o każdym roku szkolnym zawierają dane o nauczycielach pracujących w poszczególnych latach, uczniach, przeprowadzonych remontach, zakupionych pomocach dydaktycznych.

    W  roku szkolnym 1959/60 rozpoczęła działalność Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

    W 1956 r. rozpoczęto remont kapitalny podworskiego budynku. W 1967r. budynek szkolny został otynkowany i dobudowano do niego 2 ganki, wtedy również pojawiły się płytki PCV i gumolit na podłogach. Te elementy wyglądu naszej starej szkoły pamiętamy, bo funkcjonowały aż do końca, do rozbiórki budynku latem 2010 r.

Lata 1974 - 1981

    Kierowanie szkołą przejęła pani Stanisława Zegarek. Był to okres reformy oświaty, zwanej reformą dziesięciolatek. Powstają szkoły zbiorcze i mniejsze 4 – klasowe.  W tym okresie bierwiecka szkoła stała się IV klasową placówką filialną PSP w Wierzchowinach.

Lata 1981 – 1987

    W szkole w Bierwcach powołany zostaje pierwszy dyrektor – pan Marian Białkowski. Dzięki staraniom dyrektora Białkowskiego oraz zaangażowaniu Komitetu Rodzicielskiego szkoła w Bierwcach znów stała się samodzielną 8 – klasową placówką.

Lata 1987 – 1990

    Po przejściu na emeryturę dyrektora Białkowskiego w 1987 r. placówkę objęła Pani Zofia Piwowarska, nauczycielka języka polskiego. Funkcję dyrektora placówki pełniła do 1990r.

Lata 1990-1991

    Dyrektorem szkoły została pani Genowefa Wójcik, która tę funkcję sprawowała przez rok.

Lata 1991 - 1999

Dyrektorem szkoły została pani Halina Pluta. W tym okresie placówka zmieniła się diametralnie -  dzięki zmysłowi artystycznemu pani Haliny Pluty – szkoła stała się kolorowa, przyjazna, pełna życia.

Lata  1999  –  2014

     1 września 1999 r.  stanowisko dyrektora placówki powierzono pani Joannie Mazur.  W czasie I kadencji pani dyrektor  przeprowadzony został konieczny remont sali gimnastycznej, kilku sal lekcyjnych i zbudowano łazienki wewnątrz budynku, został ogrodzony plac szkolny, urządzone zostało „Muzeum pod strzechą”.

     Dzięki zaangażowaniu władz gminy – pana Wójta Wojciecha Walczaka oraz radnej wsi Bierwce pani Ewy Ofiary podjęto decyzję o budowie nowej szkoły.

    Budowa rozpoczęła się we wrześniu 2010 r.

    W czerwcu 2011 r. podworski budynek, w którym dotąd mieściła się szkoła został rozebrany.

 

Szkoła wkracza w XXI wiek

10 października 2011r. rozpoczęły się zajęcia w nowej, wspaniałej szkole.

Lata  2014 – 2019

     Funkcję dyrektora szkoły sprawowała pani Elzbieta Łoboda.  Podczas jej kadencji szkoła w Bierwcach otrzymała sztandar i patrona. Został nim wielki polski pisarz i patriota Henryk Sienkiewcz.

Rok 2019

    1 września 2019r.  stanowisko dyrektora placówki objęła pani Agnieszka  Szymańska.