Kadra

Monika Skwirowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, Fizyka